Pihole – Custom block page

PiHole - Custom block page

Pi Hole, למי שעדיין אינו מכיר היא מערכת מעולה אשר תפקידה לחסות שרתי פרסומות, Malware ועוד ובכך להביא לגלישה נעימה ובטוחה יותר. המערכת מבוססת קוד פתוח ומתעדכנת באופן פעיל ושוטף ומכילה מספר ענק של דומיינים "שחורים". המערכת מאפשרת לנו כמשתמשים להוסיף רשימות ממקורות שונים וכן גל להוסיף רשימות משלנו ולנהל רשימות "שחורות" ו"לבנות".

על התקנת המערכת תוכלו לקרוא כאן אך זוהי אינה מטרת המדריך. במדריך זה אסביר כיצד ניתן לשנות את דף השגיאה כאשר אתר נחסם במקות ההודעה הרגילה (דף פנימי של הדפדפן על כך שלא נמצא כלום).

כברירת מחדל בגרסה הנוכחית שלו, כאשר אתר נמצא ברשימה השחורה המערכת מחזירה כתובת 0.0.0.0 והדפדפן מחזיר שגיאה עקב כך, ניץן לראות את זה בדוגמה הבאה:

pi-hole Default block result

 

כך שעל מנת שנוכל להפנות את החסימה לדף מותאם משלנו, צריך להגידר למערכת להחזיר כתובת IP תקינה וחוקית. לשם כך יש לערוך מספר קבצים, הראשון בהם נקרא setupVars.conf שהוא קובץ ההגדרות הראשי של ה Service שאחראי על המערכת ונקרא  pihole-FTL. לצורך עריכת הקובץ הקישו את הפקודה הבאה:

nano /etc/pihole/setupVars.conf

זה המסך שאתם אמורים לראות (כאשר הערכים יהיו בהתאם להגדרות שהגדרתם):

Pihole - SetupVars

הנתון שמעניין אותנו הוא ה IPV4_ADDRESS שבמקרה הספציפי שלי הוא 192.168.0.252 שזו כתובת ה IP של מערכת ה PiHole.
כעת, נערוך את קובץ ההגדרות הנוסף שאחראי על התשובה שנקבל מה PiHole כאשר תתבצע חסימה של כתובת. לצורך כך רשמו את הפקודה הבאה:

nano /etc/pihole/pihole-FTL.conf

המסך שנקבל יהיה ריק:

pihole-FTL-conf

הוסיפו לתוכו את השורה הבאה, ושמרו את הקובץ.

BLOCKINGMODE=IP

ואתחלו את ה Service של Pihole על מנת שהשינויים יכנסו לתוקף, לצורך כך הקלידו את הפקודה הבאה:

service pihole-FTL restart

כעת נבדוק שהשינויים אכן נכנסו לתוקף, במקרה שלי אשתמש בפקודת nslookup על מנת "לתשאל" את השרת, אך ניתן להשתמש גם בפקודך ping.

pihole-nslookup - techblog.co.il

בדוגמה תוכלו לראות כי כעת כתובת ה IP שחוזרת עבור אתרים חסומים היא 192.168.0.252.

כעת אם נפתח את הדפדפן נגלוש לאתר חסום, נוכל לראות דף ברירת מחדל שהמערכת מציגה עבור אתרים חסומים שנראה כך:

PiHole - blocked page - תומר קליין

דף זה מוגדר כדף עבור שגיאת 404 ("הדף המבוקש איננו נמצא) של שרת ה lighttpd שהוא חלק מההתקנה של מערכת ה Pi-Hole. נתיב הקובץ הוא:

 /var/www/html/pihole/index.php

ניתן לשנות את שם הקובץ ו/או המיקום שלו על ידי עריכת קובץ ההגדרות של שרת ה lighttpd על ידי הפקודה הבאה:

nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

בתוך הקובץ חפשו את השורה הבאה:

server.error-handler-404    = "pihole/index.php"

והחליפו את שם הקובץ בזה שתחפצו. שמרו את הקובץ ואתחלו את השרת על ידי הפקודה הבאה:

service lighttpd restart

בהצלחה!

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*