Netdata – ניטור השרת בזמן אמת

NetData Dashboard - Realtime Data Monitoring - תומר קליין
NetData הנה מערכת לניטור השרת בזמן אמת ומאפשרת קבלת מידע אודות המעבד, הדיסקים, הזכרון ומדדים נוספים

Netdata היא מערכת ניטור ביצועים מדויקייקת בזמן אמת. הנתונים מוצגים באמצעות גרפים ולוח מחוונים דרך דפדפן האינטרנט ובאמתעות ממשק קל להבנה ונוח לתפעול. המערכת מנטרת את שלל רכיבי החומרה של השרת כגון מעבד, זכרון, דיסקים וכרטיסי רשת וכן רכיבי תוכנה כמו שרת Apache, MySQL ועוד.

Netdata פועלת על גבי Node.js ובעלת שרת web עצמאי ולכן איננה תלויה ברכיבי שרת נוספים כגון apache ודומיו והיא איננה זקוקה להגדרות נוספות מעבר להתקנה שלה. המערכת כן מאפשרת קסטומיזציה משמשמעותית הכוללת הוספת מוניטורים וגשושים, קביעת התראות ועוד ומכוונת להיות מתחרה ראוי לשאר מערכות הניטור כמו vmstat, iostat ו htop.

השלבים במדריך זה מכסים את כל השלבים שצריך על מנת להתקין ולהפעיל את Netdata על השרת.

בשלב הראשון נוודא כי השרת מעודכן כראוי על ידי הפקודה הבאה:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

לאחר מכן נתקין את כל התלויות הנחוצות עבור ההתקנה ותפקודה התקין של המערכת:

apt-get install zlib1g-dev gcc make git autoconf autogen automake pkg-config uuid-dev

כעת נעבור למיקום בו נתקין את המערכת על ידי הפקודה הבאה:

cd /opt

כעת נשכפל את ההתקנה מהגיט על ידי הפקודה הבאה:

git clone https://github.com/firehol/netdata.git --depth=1

ונכנס לתיקיה שנוצרה בשמן ההעתקה מהגיט:

cd netdata

כעת נבנה ונריץ את ההתקנה על ידי הפקודה הבאה:

sudo ./netdata-installer.sh

עם תהליך ההתקנה יתקבל הפלט הבאה שיאשפר לנו לדעת היכן המערכת מתקינה את הרכיבים הדרושים להפעלתה:

netdata installer

כעת נלחץ על Enter על מנת להמשיך עם ההתקנה. אחרי מספר רגעים בהם ההתקנה תרוץ נקבל את המסך הבא המאשר את סיום ההתקנה.

netdata install complete

פורט ברירת המחדל הת המערכת הינו 1999, על כן עם מותקן על השרת UFW יש לפתוח את הפורט על ידי הפקודה הבאה:

sudo ufw allow 19999/tcp

כעתץ נפתח את הדפדפן ונקיש את הכתובת של השרת בתוספת פורט 1999, לדוגמא http://192.168.0.1:19999.

המסך הראשון בו ניתקל יהיה לוח הבקרה הראשי שנראה כך:

NetData Dashboard - Realtime Data Monitoring - תומר קליין

 

מעת לעת יוצאים עדכונים למערכת ולכן המלצתי היא לבדוק עדכונים אחת לשבועיים בערך. על מנת לבדוק האם יש עדכון צריך להריץ את הפקודה הבאה:

sudo /opt/netdata/netdata-updater.sh

 

דרך הממשק האינטרנטי נוכל לקבל מידע בזמן אמת עבור רכיבי חומרה כגון מעבדים:

NetData Cpu Monitor

דיסקים:

NetData Mounted Drives Monitoring

רשת:

NetData Ipv4 Networking monitor

וכן תוכנות שרת כמו MySQL:

NetData MySQL Monitor

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*