Deepstack – Home Assistant presence detection

Home Assistant - Deepstack - techblog.co.il

זיהוי פנים היא לעיתים דרך נוחה לבצע בדיקת נוכחות. ניתוח תמונה יכול גם לעזור בהבחנה האם האובייקט שבתמונה הוא אדם או בעל חיים ובהתאם לכך נוכל לדעת האם יש צורך בפעולה כמו הקפצת התראה או לא.
במדריך זה אסביר כיצד ניתן להשתמש ב Deepstack AI בדיוק עבור המטרה הזו.

Deepstack בניגוד למערכת כמו OpenCV, מאפשרת התקנה לוקלית על גבי Docker Container הכוללת רישוי לשנתיים ללא הגבלת גישה ל API דבר המאפשר ניתוח בלתי מוגבל של תמונות בכל זמן נתון.

לפני שנתחיל את ההגדרה, יש לוודא שהתקנתם את Deepstack AI וביצעתם את הרישום על פי השלבים במדריך הבא.

שלב א' – הוספת הקומפוננטה של Deepstack

על מנת להשתמש ב Deepstack יש תחילה להוסיף את הקומפוננטות שלו לתיקיה של custom_components אשר נמצאת תחת תיקיית ההגדרות של Home Assistant.
ל Deepstack ישנן 2 קומפוננטות, האחת לזיהוי פנים השניה לזיהוי אובייקט ואת הקבצים שלהן ניתן למצוא כאן:

לאחר הורדת והוספת הקבצים, תיקיית ה custom_components אמורה להראות כך:

שלב ב' – הוספת המצלמה שאת תמונתה נרצה לפענח ואת ההגדרה של Deepstack

על מנת ש Deepstack תוכל לעבד את התמונה צריך לספק לקומפוננטה תמונה מהדיסק. כלומר המצלמה צריכה לשמור תמונה ואז לבקש מ deepstack לפענח אותה. לצורך ההדגמה הורדתי תמונה מגוגל ושמרתי אותה בנתיב הבא: /config/images/test2.jpg.

לאחר מכן הגדרתי מצלמה מסוג Local File

camera:
 - platform: local_file
  file_path: /config/images/test2.jpg

ולאחר מכן הוספתי את ההגדרות של Deepstack ככה שיפענחו את התמונה שנמצאת באותו נתיב:

image_processing:
 - platform: deepstack_face
  ip_address: 192.168.0.252
  port: 5000
  scan_interval: 50
  source:
   - entity_id: camera.local_file
    name: face_counter

 - platform: deepstack_object
  ip_address: 192.168.0.252
  port: 5000
  scan_interval: 50
  target: person
  source:
   - entity_id: camera.local_file
    name: person_detector

כאשר:

 • ip_address – כתובת ה IP של שרת ה deepstack
 • port – הפורט עליו deepstack מאזין, ברירת מחדל 5000.
 • scan_interval – זמן בשניות בין סריקת התמונה
 • entity_id – המצלמה ממנה תלקח התמונה.

שלב ג' – הצגת התמונה ונתוני הפענוח ב UI של Home Assistant

על מנת להציג את התמונה ואת תוצאות הפענוח שלה ב Home Assistant הוסיפו את הקוד הבא לקובץ ה ui-lovelace.yaml:

 - name: Deepdtack
  type: vertical-stack
  panel: false
  title: Deepdtack
  icon: mdi:face-recognition
  cards:
   - type: picture-entity
    entity: camera.local_file
    show_info: false
   - type: entities
    entities:
     - image_processing.person_detector
     - image_processing.face_counter

והתוצאה לפניכם:

תצאות הפענוח של deepstack
בתצוגה של home assistant

Deepstack Result in Home-Assistant - techblog.co.il

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*