WatchDog Addon – הדרך היעילה לניהול ספריית המדיה

Kodi Media Library

קודי בבסיסה היא מערכת שנבנתה עבור שרותי מדיה סנטר. משתמש מכל כי התוכנה נועדה עבור ניגון של תוכן מספריה מקומית.
במרוצה השנים התוכנה התפתחה ונוספה תמיכה ברכיבי תוכנה של מפתחים מצד שלישי הלא הן ה"הרחבות" שאנחנו מכירים.
ההרחבות מתחלקות לקטגוריות שונות ומגוונות כמו וידאו, מוסיקה שהן הנפוצות ביותר ועד להרחבות תוכנה ושרותים.

נכון שבעידן האינטרנט המהיר אוב התכנים נמצאים ונגישים באינטרנט וניגונן בקודי מתאפשר באמצעות אותן הרחבות תוכנה שציינתי מקודם,
אך אם כל זאת ישנם משתמשים אשר מעדיפים להוריד את התכנים השונים ולנגנם באופן לא מכוון באמצעות התקני אחסון שונים ומגוונים.

ניהול של ספריות מדיה מקומיות לרוב הוא עבודה מייגעת הדורת תחזוקה שותפת היות וברוב המקרים התוכן המקומי משתנה לא מעט,
הוספה של פרטים חדשים, הסרה שלהם או שינוי נתיבים ושם. כל שינוי כזה מצריך סריקה מחדש על מנת שהקודי ישאר מעודכן.

לצורך כך, נוצרה הרחבת שרות (Service) העונה לשם Watchdog אשר תפקידה העקרי הוא לנהל עבורינו את עדכון ספריית המדיה בקודי.
נקודות המפתח העיקריות בהרחבה הן:

 • סריקה אוטומטית מחדש של ספריות המדיה השונות במידה ונתגלה שינוי.
 • הוספה אוטומטית של קובץ לספריה במידה והוספנו תוכן לתיקיות המנוטרות.
 • הסרה של מדיה מהספריה.
 • אפשרות לנטר מקורות תוכן ידנית (נתיבים ספציפים) או ניטור מלה אל כל מקורות המדיה.

את ההרחבה ניתן להתקין מהריפו השרמי של קודי וכן כזיפ מהכתובת הבאה:
http://mirrors.kodi.tv/addons/krypton/service.watchdog/service.watchdog-0.9.7.zip

אחרי ההתקנה, נכנס למסך ההגדרות על מנת להגדיר את ההרחבה. בצילומי המסך הבאים אתן הסבר על כל אחד ממסכי ההגדרה.

הגדרות כלליות:

General Settings

 1. Remove from Library when files are deleted – האם למחוק קבצים מהספריה בעת מחיקתם מהדיסק.
 2. Clean on startup – האם לבצע ניקוי בעת עליית המערכת.
 3. Scan on startip – האם לבצע סריקה מחדש בכל פתיחה של קודי
 4. Pause During playback – העם לעצור את הסריקה בזמן ניגון מדיה (על מנת לאפשר ניגון חלק)
 5. Hide Progress of library (עבור גרסה 14 של קודי בלבד)
 6. Show status dialog on startup – האם להציג את מצב הספריה בעת הפעלת קודי.

מקורות וידאו:

autodetect video sources

 1. Auto Detect Video Sources – ישתמש בנתיבים הקיימים של מקורות וידאו.
  במידה ונבטל את הסימון נוכל לבחור מקורות בצורה ידנית:
  choose video source

כנ"ל לגבי המסך של Music Sources:

הגדרות מתקדמות:

advanced

 1. Removal Method:
  Removal Methods
  * ניקוי כלל הספריה.
  * הסרת הקובץ שנמחק.
 2. Update Entire Library on changes – האם לבצע עדכון מלא של הספריה בכל שינוי.

2 Comments

 1. לא הבנתי במה ההרחבה הזאת עוזרת. התקנתי אותה בדיוק לפי מה שכתוב והגדרתי אותה אבל כשאני מוחק קובץ הוא עדיין מופיע בספרייה בקודי.

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*