Site icon Tech Blog

Partitioning, Formatting, and Mounting a Hard Drive in Linux Ubuntu 18.04

Linux Mounting

Linux Mounting - techblog

לאחרונה הרמתי שרת לינוקס חדש, ולאחר ההקמה הוספתי לו דיסק של 1.6T עבור הגדלת האחסון. על מנת להוסיך אותו היה צורך בביצוע השלבים הבאים:

במדריך זה אסביר אודות השלבים השונים אודות התהליך של הוספת הדיסק והתקנתו.

חלק א' – בניית המחיצה

ראשית, לאחר חיבור הדיסק נבדוק כי המערכת אכן מזהה את הדיסק החדש. כל מנת לעשות שאת כתבו את הפקודה הבאה:

בתמונה תוכלו לראות כ /dev/sdd הוא הדיסק החדש.
אם תראו בפלט שם אחר, כמו sdb או או כל רצף אחר יש להשתמש בו בשלבים הבאים של המדריך.

אמנם המערכת מזהה את הדיסק אך עדיין לא ניתן להשתמש בו. אם נבצע Mount בשלב זה נקבל שגיאות. לכן יש תחילה ליצור את המחיצה. לצורך כך כתבו את הפקודה הבאה:

בתוך החלון של Parted הקלידו את הפקודה הבאה. gpt מאפשר יצירת מחיצה הגדולה מ 2GB.

חלק ב' – פרמוט ויצירת מערכת הקבצים

כעת נקבע את גודל המחיצה אותה נרצה להגדיר. במקרה שלנו 1.6TB

ולסיום הקלידו

בשלב זה נפרמט את המחיצה ונגדיר את מערכת הקבצים בה נרצה להשתמש. במקרה שלנו ext4.
לצורך כך כתבו את הפקודה הבאה:

והמתינו לסיום הפעולה.

חלק א' – יצירת Mount Point וביצוע Mount אוטומטי לאחר אתחול

בשלב זה נבצע Mount למחיצה / דיסק שזה עתה הוספנו. בדרך כלל מבצעים Mount תחת תיקיית /mnt. לכן ניצור תחילה תיקיה תחת mnt ונקרא לה בשם שנרצה. לדוגמה:

ואז נבצע Mount באמצעות הפקודה הבאה:

במצב זה אכן יתבצע Mount למחיצה אך לאחר אתחול המערכת נאבד אותו. אם נרצה לשמור על Mount תמידי נצטרך לדאוג שזה יתבצע עם כל עליה של המערכת. נוכל לבצע זאת על ידי שימוש ב fstab.

לצורך כך, כתבו את הפקודה הבאה:

והוסיפו פנימה את השורה הבאה:

סגרו את הקובץ ואתחלו את המערת.

בהצלחה!

Exit mobile version